Obisk Japonske

日本へ行くことが出来たのはとてもよかったです。その特別な機会をもらって、本当にありがたいです。日本で学べたこと、文化体験、新しい友達など心に大切にします。関西国際センターで日本語を話すための自信を持ってなりました。これは一番大切なことだと思います。6週間の研修の間、色々なことについて話して、日本と他の国の文化について習って、スピーチをたくさん準備してしました。全部は日常生活が役に立つことです。私の大好きな体験はお盆の祭りでした。浴衣を着て、日本人と一緒に踊って、日本らしい食べ物を食べて、楽しかったです。しかし、幸せな体験がもっと多いあって、毎日のことでした。関西国際センターの研修に参加するのが皆さんにお勧めします。特に言語を勉強する時、その言語が話す国へ行くのは、人が住民の考え方や暮らし方や文化と繋ぐと思います。日本へ戻るのを楽しみにしています。

Zelo sem vesela in hvaležna, da sem dobila priložnost iti na Japonsko. Stvari, katere sem se naučila na Japonskem, kulturna doživetja, in nove prijatelje bom skrbno hranila v svojem srcu. V Kansajškem mednarodnem centru sem pridobila samozavest za govorjenje japonščine, kar menim da je najpomembnejša stvar. Na 6-tedenskem programu smo govorilo o različnih vsakdanjih stvareh in kulturi tako Japonske kot tudi ostalih držav ter se pripravljali na govorne nastope. Same take stvari, katere nam koristijo v vsakdanjem življenju. Moje najbljubše japonsko doživetje je bila udeležba na festivalu Obon. Bilo je res prijetno biti oblečeni v yukato, plesati skupaj z domačini in jesti za tovrstne festivale značilno hrano. Vendar je bilo doživetij, ki so me osrečevala, več. Vsak dan je bilo novo navdušujoče doživetje! Udeležbo na takemu programu priporočam prav vsem. Zlasti zato, ker se z obiskom države povežeš z njenimi prebivalci, dobiš boljši vpogled v njihov način razmišljanja, stil življenja in kulturo. Komaj čakam, da se ponovno vrnem na Japonsko!

I am really happy and grateful for having the opportunity to go to Japan. I will cherish in my heart all the things I learned, cultural experiences and new friends. In Kansai international center I gained the confidence for speaking the Japanese language, which is surely the most important thing I gained. During the 6 weeks program we did lots of talking about everyday things, culture of Japan as well as culture of other countries and prepared many speeches. All the things that help you in your everyday life. My favorite experience was the Obon festival. I really enjoyed being dressed in yukata, dancing with the local people and eating the food they usually sell at the festival. But experiences that made me happy were many, every day was a new inspiring experience! I would suggest to everyone to attend such program. Especially because by visiting the country you connect with it, you get the insight in people’s thinking, way of living and culture. Cannot wait to return to Japan!

Sara Naraglav

Advertisements